TIN TỨC & HOẠT ĐỘNG

LỚP TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN

Trường học đóng cửa nhưng không có nghĩa là việc học không thể tiếp tục. Các giáo viên của trường Thăng Long đã triển khai đưa lớp học tiếng Anh…